พรรคการเมืองทั้งสอง..

posted on 09 Jun 2011 18:41 by chavarina in Absurde
 
 
 
 
 
 
 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฉันมีคำถาม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
.
.
.
.
.
.
 
.
 
.
.
.
 
 
.
.
 
.
.
.
 
 
 
 
 
 
 
พรรค A : เราจะทำให้ประชาชนทุกคนได้ขึ้นไปสัมผัสกับห้วงอวกาศ
พร้อมกับจัดตั้งรถเมล์สายอวกาศ!
 
 
พรรค B : เราจะสร้างทางรถไฟดีๆ และซ่อมแซมถนนทั้งเมือง
และเปลี่ยนรถสาธารณะและระบบขนส่งสาธารณะเสียใหม่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณเลือกพรรคไหน? เพราะอะไร?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอบคุณที่แสดงความคิดเห็น.
 
 

Comment

Comment:

Tweet